Közlemény

Közlemény

A térítési díj és a tandíj megállapításához szükséges egy főre jutó ráfordítás kiszámítása a 2018. év mérlege alapján

2019/2020. tanév:

312 207,-Ft
azaz Háromszáztizenkétezer kétszázhét forint