Közlemény

Közlemény

A térítési díj és a tandíj megállapításához szükséges egy főre jutó ráfordítás kiszámítása a 2021. év mérlege alapján

2022/2023. tanév:

339 147,-Ft
azaz Háromszázharminckilencezer egyszáznegyvenhét forint