Közlemény

Közlemény

Egy  főre eső ráfordítás

2017/2018. tanévben:

248 292,-Ft
azaz Kettőszáznegyvennyolcezer kettőszázkilencvenkettő forint