Közlemény

Közlemény

Egy  főre eső ráfordítás

2019/2020. tanévben:

312 207,-Ft
azaz Háromszáztizenkétezer kétszázhét forint