Közlemény

Közlemény

A térítési díj és a tandíj megállapításához szükséges egy főre jutó ráfordítás kiszámítása a 2020. év mérlege alapján

2021/2022. tanév:

283 730,-Ft
azaz Kettőszáznyolcvanháromezer hétszázharminc forint