Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2017. évről

A Fagler Ede Alapítvány a Művészet és a Művészetoktatás Támogatásáért  (Székhely:6726 szeged, Fő fasor 68. Tel/fax: 62/409-067, Nyilvántartásba vételi száma: 1321, Csongrád Megyei Bíróság: Pk.60.147/2006/2.) 2017. évi közhasznúsági jelentését a következők szerint teszi közzé:
E kiemelkedően közhasznú szervezet a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója.
Az intézmény a művészeti iskolák minősítésekor „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet szerzett.

Az alapítvány 2017. évben  iskolafenntartói feladatain kívül önköltséges alapfokú művészetoktatást

  • Csoportos néptánc oktatást végzett 3 csoportban
  • Két csoportban a Fő fasori Óvoda középső és nagycsoportosai számára, egy csoportban iskolások számára az alapítvány székhelyén

Az alapítvány a Pro Musica AMI részére állami támogatást (bérátalányt) kap, amit 15 napon belül átutal az iskola részére.
A művészetoktatást a befizetett tandíjakból, lehetőség szerint pályázati pénzből és az 1% jövedelemadó ide utalt részéből finanszírozza.
Az alapítvány tisztségviselői társadalmi megbízatásban látják el feladatukat, díjazást, egyéb juttatást nem kapnak.

 
A Fagler Ede Alapítvány mérlegének fő számai 2017. évben:

Éves összes bevétel 62 426 eFt
Személyi jövedelem 1 % átutalt összeg23 eFt 
központi költségvetésből:52 959 eFt 
egyéb bevétel9 444 eFt
korrigált bevétel 52 403 eFt
állami támogatás átadása52 958 eFt 
személyi jellegű ráfordítások:720 eFt 
anyagi jellegű ráfordítás4 541 eFt
értékcsökkenés649 eFt
közhasznú tevékenység ráfordításai59 068 eFt 
adózott eredmény 3 358 eFt   

Az alapítvány kuratóriumának tagjai egyhangú nyílt szavazással, 2/2018.(05.19.) KD sz. határozatukkal elfogadták az alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentését.